jidnsaudnsadnsadnasidniausdnisaundisuan Thiết bị Y tế, Thiết bị Nha khoa, Dụng cụ nha khoa | CTY Thiết Bị Y Tế Đại Nha
 

Hãng sản xuất:
Giá thành: Liên hệ
Bảo hành: tháng

Hỗ Trợ Trực Tuyến

PKD–Tư Vấn Thiết Bị Nha Khoa
Mr. Lê Khánh Trình
Tel: 0909.448.393
PKD–Tư Vấn Tại TP.HCM & Miền Trung
Mr. Lê Chinh Kha
Tel: 0909.573.110
PKD-Tư Vấn Đào Tạo Tại TPHCM & Miền Tây Nam Bộ
Mr. Trần Duy Hưng
Tel: 0909 560 393
Tư Vấn Đào Tạo Tại TPHCM, Miền Trung & Miền Đông
Mr. Lê Văn Hiệp
Tel: 0909.573.105
Tư Vấn Đào Tạo-Tại TPHCM, Tây Nguyên & Miền Bắc
Mr. Phan Văn Hải
Tel: 0902 775 393